Mgr. Jaromír Parobek, advokát
advokátní kancelář se sídlem Antonína Macka 912/4, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava
evidenční číslo ČAK 13431
tel: 602 747 404; email: jaromir@parobek.cz; IDDS: tirgptw; IČ: 71447164; č.
účtu:1131544002/2700;